Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

SPSC công bố quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty

Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn thông tin đến Quý cổ đông về Quyết định số 01/2018/QĐ-SPSC, ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty như sau:

Hội đông Quản trị SPSC tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản về việc "Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐ cổ đông SPSC được qui định tại điều lệ SPSC ngày 27/12/2017 liên quan đến Dự án tại 259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM và hợp đồng hợp tác 13 (kể cả phụ lục sửa đổi bổ sung sau này nếu có) trên nguyên tắc để dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật và đảm bảo mọi lợi ích của SPSC theo đúng tinh thần hợp đồng hợp tác 13 hiện tại"