Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

SPSC triệu tập ĐHCĐ thường niên 2018

Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Quyết định của Hội đồng Quản trị vể việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty như sau::

Được tổ chức lúc: 08g00, ngày 14 tháng 6 năm 2018 (Thứ Năm);
       Tại: Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn;
16 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM;

Tất cả cổ đông của SPSC được lập và chốt sổ theo Sổ đăng ký cổ đông sở hữu chứng khoán của công ty tại ngày đăng ký cuối cùng: ngày 28/15/2018 được quyền tham dự Đại hội.

- Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.