Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

SPSC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thực hiện Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 30/3/2021 của Hội đồng Quản trị; Căn cứ Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 22/04/2021 do Trung tâm lưu ký chúng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp;

Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn trân trọng mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, như sau:
  1. Thời gian: 08 giờ 30, thứ Sáu, ngày 21 tháng 5 năm 2021.
  2. Địa điểm:  Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn.
    16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc dự họp Đại hội đổng cổ đông và việc ủy quyền tham dự dại hội (nếu có) cho Ban Tổ chức Đại hội trước 16 giờ 30 ngày 18/5/2021. hoặc báo tin đến đia chỉ sau:

Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC)
Địa chì: 16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3827.5965 hoặc (028) 3823.0958 + số nội bộ 15 (Mr. Mạnh Hùng)
Fax: (028) 3822.3200 ; Email: info@spsc.com.vn;

Quý cổ đông tham dự đề nghị tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế.

Trân trọng cảm ơn và hân hạnh đón tiếp.

Các báo cáo, tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: