Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

Nghị quyết số 01 của Đại hội đồng cổ đông SPSC

Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn công bố thông tin về Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/02/2018 của Đại hội đồng cổ đông về "Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐ cổ đông SPSC được quy định tại điều lệ SPSC ngày 27/12/2017 liên quan đến Dự án 259 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh và hợp đồng hợp tác số 13 (kể cả phụ lục sửa đổi bổ sung sau này nếu có) trên nguyên tắc để dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật và đảm bảo mọi lợi ích của SPSC theo đúng tinh thần hợp đồng hợp tác 13 hiện tại".