Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

Thông báo chi trả cổ tức năm 2020

Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn thông báo đến quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2020 như sau:
 1. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
 2. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần.
 3. Mức chi trả cổ tức: 15%/ mệnh giá (1.500 đồng/cổ phiếu).
 4. Phương thức chi trả: Bằng tiền. 
 5. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2021.
 6. Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 22/10/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
 7. Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 12/11/2021.
 8. Địa điểm thực hiện:
  • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. 
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (số 16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM) bắt đầu từ ngày 12/11/2021.
 9. Thủ tục chi trả cổ tức: 
  • Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: 
   • Khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu và Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần.
   • Trường hợp ủy quyền nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
   • Trường hợp Quý cổ đông nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản, Quý cổ đông vui lòng cung cấp tài khoản nhận cổ tức hợp pháp của Quý cổ đông cho bộ phận kế toán hoặc gửi thư về địa chỉ 16 Phùng Khắc Khoan, Quận 1. (Đính kèm mẫu “Phiếu xác nhận thông tin cổ đông”).
 10. Trường hợp cổ đông chưa đến nhận khi Công ty chi trả cổ tức, Công ty sẽ không trả lãi hoặc các chi phí phát sinh liên quan đến khoản cổ tức chưa nhận.
Trân trọng thông báo.