Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

SPSC lấy ý kiến chọn nhà đầu tư và hợp tác đầu tư cao ốc 259 Điện Biên Phủ, Quận 3.

Thông báo lấy ý kiến của cổ đông về việc chọn nhà đầu tư tham gia dự án và ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng 259 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Tp. HCM

Căn cứ Khoản 1, Điều 33 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn về việc Thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT gửi các Cổ đông Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông về việc Chọn nhà đầu tư tham gia dự án đầu tư xây dựng cao ốc, văn phòng 259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

Dự án 259 Điện Biên Phủ, Quận 3 (259 - ĐBP) được tiến hành theo các Nghị quyết:
  • Nghị quyết 006/NQ-HĐQT ngày 11/4/2006 của HĐQT SPSC về việc chọn phương án và chọn nhà tư vấn thiết kế dự án 259 - ĐBP.
  • Nghị quyết 11/2007/NQ-ĐHĐ ngày 19/4/2007 của Đại hội đồng cổ đông SPSC về việc thông qua chủ trương xây dựng cao ốc văn phòng (Petro House) tại 259 Điện Biên Phủ.
  • Nghị quyết 006/2008/NQ-ĐHĐ ngày 18/4/2008 của Đại hội đồng cổ đông SPSC về việc tái thông qua phương án đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng tại 259 Điện Biên Phủ.
Tuy nhiên do ảnh hưởng tình hình khủng hoảng tài chính toàn cầu, phương án tự đầu tư, khai thác dự án (do ĐHĐCĐ 2008 thông qua) không còn tính khả thi. Ban điều hành đã xin ý kiến các cổ đông lớn (Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA), VOF, Asia Value Ltd., chiếm 73,18% vốn điều lệ SPSC) về việc thực hiện phương thức hợp tác đầu tư thay vì tự đầu tư.

Sau đó SPSC đã tiếp xúc với nhiều đối tác trong và ngoài nước có ý định hợp tác đầu tư như: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch, C.T. Group, Tập đoàn Berjaya (Malaysia), Comac Holdings Pte. Ltd. (Singapore),.. nhưng cho đến nay chỉ có Tập đoàn C.T. Group là đơn vị còn giữ ý định đàm phán hợp tác và họ đã đưa ra nội dung hợp tác hợp lý nhất trong các đối tác đã đàm phán với SPSC.
 

Phối cảnh Dự án cao ốc 259 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Tp. HCM

Hội đồng quản trị SPSC đã chỉ đạo Ban điều hành công ty tiến hành các thủ tục có tính nguyên tắc về thẩm định năng lực của tất cả các đối tác một cách nghiêm túc, xem là điều kiện đầu tiên cho công tác đàm phán.

Kết quả cho thấy C.T Group là một tập đoàn kinh tế lớn, với 6 ngành kinh doanh chính: Đầu tư dự án; Đầu tư tài chính; Đầu tư hoạt động nông nghiệp; Đầu tư hoạt động ẩm thực; Các kênh bán lẻ; Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng bán lẻ và 22 công ty thành viên. C.T Group có thực lực về tài chính, có kinh nghiệm triển khai các dự án lớn có hiệu quả và nhất là thỏa mãn một số điều kiện ban đầu của SPSC.

HĐQT Công ty đã xem xét kỹ vấn đề hợp tác với C.T Group do Tổng Giám đốc SPSC trình và quyết định xin ý kiến cổ đông bằng Phiếu lấy ý kiến việc Chọn nhà đầu tư tham gia dự án 259 ĐBP là C.T. Group và cho phép tiến hành ký kết hợp đồng hợp tác với C.T Group.

Đề nghị các Cổ đông cho ý kiến và gửi về:
Văn phòng Công ty (16 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh), chậm nhất là ngày 14/1/2009 để bộ phận chuyên môn tổng hợp, báo cáo thực hiện.