Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

Quy định việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Nghị định 81/2001/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 5/11/2001 gồm 5 chương, với 19 điều. Văn bản này quy định việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà tại Việt Nam, với nội dung sau:

1. Đối tượng được mua nhà tại Việt Nam gồm:

      1.1 Người về đầu tư lâu dài tại Việt Nam, theo Luật Đầu tư nước ngoài hoặc Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.

      1.2 Người có công đóng góp với đất nước, gồm:
         - Người được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, người có công giúp đỡ cách mạng...
         - Người có thành tích đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, được chủ tịch nước, Chính phủ tặng bằng khen.
         - Người tham gia vào ban chấp hành của các tổ chức chính trị - xã hội; người được bầu vào ban chấp hành trung ương hội; người là nòng cốt trong phong trào, tổ chức của kiều bào, có quan hệ với trong nước thông qua Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài.

      1.3 Nhà văn hóa, nhà khoa học và chuyên gia về hoạt động thường xuyên tại Việt Nam, gồm:
         - Nhà văn hóa, nhà khoa học được phong học hàm, học vị của Việt Nam hay nước ngoài.
         - Chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế - xã hội.

      1.4 Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có đơn đề nghị về sinh sống ổn định tại Việt Nam và được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

2. Việc mua bán nhà của các đối tượng trên phải được thực hiện bằng hợp đồng, có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Những người này có thể tự mình hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia các giao dịch về mua bán nhà ở. Sau khi hoàn tất thủ tục mua bán nhà ở, người mua bán phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và quyền sử dụng đất ở.

    Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận gồm: đơn đề nghị cấp (theo mẫu), hợp đồng mua bán nhà ở, biên lai nộp thuế và lệ phí liên quan, bản sao các giấy tờ đã nêu ở phần I.

3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, sau khi mua nhà ở và được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, có quyền sử dụng để ở, bán, tặng, cho, thừa kế lại cho các đối tượng Việt Nam ở trong nước hoặc cho các đối tượng nêu ở phần 1.

4. Người được mua nhà kể trên có thể ủy quyền cho người Việt Nam khác hoặc đối tượng có điều kiện tương tự, được thay mặt mình quản lý, sử dụng nhà ở đã mua.