Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

SPSC thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý cổ đông vể việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty như sau::

Được tổ chức lúc: 08g00, ngày 28 tháng 11 năm 2017 (Thứ Ba);
       Tại: Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn;
16 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM;

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc dự họp Đại hội đồng cổ đông và việc ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có) cho Ban tổ chức Đại hội trước 16g30, ngày 27/11/2017, hoặc báo tin đến địa chỉ Công ty (16 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM; Điện thoại: (028)38275965 hoặc (028)38230958 - ext: 27, gặp anh Mạnh Hùng).

Các báo cáo, tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:

- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung ngành kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.