Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

SPSC hủy đăng ký chứng khoán tập trung tại VSD

Ngày 13/11/2017, UBCKNN có công văn số 7679/UBCK-GSĐC chấp thuận hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty kể từ ngày 20/10/2017.

Ngày 14/11/2017, Công ty đã gửi hồ sơ cho Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) để làm thủ tục rút khỏi đăng ký chứng khoán tập trung tại VSD. 

Ngày 20/11/2017, VSD đã có văn bản 3010/TB-VSD thông báo chấp thuận Công ty rút khỏi đăng ký chứng khoán tại VSD kể từ ngày 04/12/2017.

Vì vậy kể từ ngày 04/12/2017, việc quản lý cổ đông và các hoạt động liên quan đến chứng khoán của Công ty do Công ty chịu trách nhiệm thực hiện.