Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

Chi trả cổ tức 2021

Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn xin thông báo đến Quý cổ đông việc chi trả cổ tức năm 2021 như sau:
 1. Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu Khí Sài Gòn 
 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 4. Mức chi trả cổ tức: 15%/ mệnh giá (1.500 đồng/cổ phiếu)
 5. Phương thức chi trả: Bằng tiền
 6. Đối tượng nhận cổ tức: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/08/2022. (Các cổ đông mới nhận chuyển nhượng sau ngày chốt danh sách cổ đông sẽ không được hưởng cổ tức theo thông báo này).
 7. Thời gian chi trả cổ tức : Từ ngày 09/09/2022.
 8. Địa điểm thực hiện: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Dịch vụ Dầu Khí Sài Gòn (số 16 Phùng Khắc Khoan, Quận 1).
 9. Thủ tục chi trả cổ tức:
 • Trường hợp Quý cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Khi đến nhận cổ tức, đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ Chiếu (bản chính) và Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần (nếu là người ủy quyền thì có giấy ủy quyền hợp pháp).
 • Trường hợp Quý cổ đông nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản: Quý cổ đông vui lòng cung cấp tài khoản nhận cổ tức hợp pháp của Quý cổ đông cho bộ phận kế toán hoặc gửi thư về địa chỉ 16 Phùng Khắc Khoan, Q.1.
Trân trọng.