Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

Thông báo dời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi Quý Cổ đông

Vì khâu tồ chức cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (“Đại hội”) có nhiều nội dung cần chuẩn bị, trong đó công tác chuẩn bị nhân sự trong việc bầu bồ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không kịp nên việc tổ chức Đại hội vào ngày 29/06/2023 như đã thông báo trước đây bị hủy bỏ.

Đại hội sẽ được tổ chức lại dự kiến vào ngày 25/08/2023 hoặc thời gian cụ thể khác sẽ thông báo đến Quý cổ đông.

Trân trọng thông báo

Văn bản đính kèm: