Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

SPSC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

     SPSC xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc dời thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. Do việc tổ chức cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có nhiều khâu chuẩn bị, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự trong việc bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cần nhiều thời gian nên việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 25/8/2023 như thông báo trước đây sẽ bị hủy bỏ và cuộc họp sẽ được tổ chức vào ngày 29/9/2023.

     Công ty kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được tổ chức:
Vào lúc: 08 giờ 30, ngày 29 tháng 09 năm 2023 (Thứ 6).
Tại: Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn
Số 16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM.

     Các báo cáo, tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được đăng tải trên website của Công ty: www.spsc.com.vn, kính mời Quý cổ đông theo dõi.

     Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc dự họp Đại hội đồng cổ đông và việc ủy quyền tham dự cuộc họp (nếu có) cho Ban tổ chức trước 16 giờ 30 ngày 25/09/2023, hoặc báo tin đến địa chỉ sau:
Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC)
Địa chỉ: 16 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM.
Điện thoại: (028) 38275965; Fax: (028) 3823.3200; Email: info@spsc.com.vn;

     Trân trọng thông báo.