Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

Quyết tâm cải tạo môi trường lưu vực sông Đồng Nai

Sáng 29/1, Ủy ban Bảo vệ Môi trường Lưu vực Hệ thống Sông Đồng Nai (BVMTLVHTSĐN) đã khai mạc phiên họp lần II, tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) nhằm tiếp tục triển khai Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai trong năm 2010 và giai đoạn 2011-2015.

Theo báo cáo của Ủy ban BVMTLVHTSĐN, lưu vực hệ thống sông Đồng Nai có tầm quan trọng đặc biệt trong phát triển kinh tế-xã hội liên quan đến 12 tỉnh, thành phố, là nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho 15 triệu người, cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, phát triển thủy điện, nuôi trồng thủy sản, giao thông vận tải, du lịch…

Nhưng hiện nay, nguồn nước sông đã bị ô nhiễm ở mức báo động. Trong đó ô nhiễm hữu cơ, vi sinh, kim loại nặng, dầu mỡ, cộng với nạn khai thác nguồn nước không kiểm soát được đã gây nhiều tác hại môi trường rất lớn.

Với mục tiêu thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai, Hội nghị đã tập trung thảo luận các kiến nghị, đề xuất của Ủy Ban sông Đồng Nai, cùng các kế hoạch, giải pháp thực hiện Đề án này đến năm 2010 và giai đoạn 2011-2015.
Mỗi ngày, sông Đồng Nai tiếp nhận hơn 2 triệu m³ nước thải ô nhiễm.

Trong năm 2010, Ủy ban BVMTLVHTSĐN triển khai thực hiện 16 dự án trọng tâm như: xây dựng quy chế bảo vệ nguồn nước; xây dựng mạng lưới quan trắc chất lượng nước; phòng ngừa, xử lý kiểm soát ô nhiễm môi trường nước; bảo vệ môi trường nước sông Sài Gòn; bảo vệ chất lượng nước sông Đồng Nai an toàn cho cấp nước sinh hoạt; thống kê phân loại các nguồn thải trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai; khắc phục tình trạng khai thác cát và chống xoáy lở bờ sông thuộc hệ thống sông Đồng Nai; bảo vệ và phát triển tăng độ che phủ rừng trên lưu vực hệ thống sông; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai…

Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Hoàng Quân, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban BVMTHTLVSĐN cùng Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên đã kêu gọi các tỉnh, thành phố trong lưu vực sông Đồng Nai quyết tâm thực hiện Đề án để năm 2010 sẽ trả lại môi trường trong sạch cho hệ thống lưu vực sông Đồng Nai.

Theo Cổng TTĐT TP.HCM