Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

VietinBank cho vay 70% chi phí XKLĐ

Ngân hàng Công Thương VN (VietinBank) vừa có quyết định hỗ trợ vốn với mức 70% chi phí cho người lao động (NLĐ) VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Số vốn vay được xác định bằng các chi phí hợp pháp phục vụ cho việc đi lao động nước ngoài. Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn hiệu lực của hợp đồng làm việc đã được ký kết.

NLĐ có thể vay bằng VNĐ hoặc ngoại tệ  phù hợp với quy chế quản lý ngoại hối của Nhà nước. Lãi suất cho vay là lãi suất thả nổi được điều chỉnh theo biến động của lãi suất thị trường.