Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

Thông báo gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên 2009


Gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2009
 
Căn cứ quyết định số 004/2009/QĐ-HĐQT, ngày 14 tháng 4 năm 2009 của Hội đồng Quản trị CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC) về việc gia hạn thời hạn họp ĐHCĐ thường niên năm 2009, Ban điều hành SPSC đã làm thủ tục thông báo gia hạn với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM và đã được tiếp nhận.
 
ĐHCĐ thường niên năm 2008

SPSC xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của công ty sẽ được gia hạn đến ngày 30 tháng 6 năm 2009.

Khi có thời gian cụ thể, HĐQT sẽ quyết định triệu tập theo đúng Điều lệ Công ty.

 Công văn gửi Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM