Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

Gia hạn thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

SPSC thông báo về việc gia hạn thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Ngày 16/5/2016, SPSC đã nhận được công văn 5739/PĐKKD-KT ký ngày 09/5/2016 của Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở KH và ĐT Tp.HCM) phúc đáp (chấp thuận) việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của SPSC.

Nay xin thông báo đến Quý cổ đông.

Công văn 5739/PĐKKD-KT