Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

Rút khỏi danh sách công ty đại chúng

Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý cổ đông được biết về việc Công ty rút khỏi danh sách công ty đại chúng như sau:

Thực hiện quy định pháp luật về chứng khoán, Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC) đã lập hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là Công ty đại chúng từ ngày 20/6/2007.

Qua thời gian hoạt động, vốn điều lệ của Công ty không thay đổi (30 tỉ đồng), nhưng số lượng cổ đông của Công ty có thay đổi. Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán (ngày 30/9/2015) số lượng cổ đông của Công ty là 76 cổ đông.

Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 25 Luật Chứng khoán và Điều 36 Nghị định 58/2012/NĐ-CP thì Công ty không còn đủ điều kiện là Công ty đại chúng vì số lượng cổ đông thấp hơn 100 cổ đông.

Do vậy Hội đồng Quản trị Công ty đã trình ĐHĐ Cổ đông thường niên 2016 ngày 10/10/2016 và ĐHĐ Cổ đông đã có Nghị quyết chấp thuận cho Công ty được rút khỏi danh sách Công ty đại chúng.

Sau đó, Công ty đã làm thủ tục rút khỏi danh sách Công ty Đại chúng nộp cho UBCK Nhà nước. Ngày 11/11/2016, UBCKNN có công văn số 7424/UBCK-GSĐC gửi Công ty trả lời: “sau 01 năm kể từ ngày Công ty không đáp ứng các điều kiện công ty đại chúng (ngày 20/10/2016), UBCKNN sẽ xem xét hủy đăng ký công ty đại chúng trên cơ sở báo cáo về điều kiện công ty đại chúng tại thời điểm đó của Công ty.”

Ngày 20/10/2017, sau khi có danh sách của cổ đông do VSD cấp (42 cổ đông), Công ty đã tiến hành nộp lại hồ sơ cho UBCK Nhà nước. Ngày 13/11/2017, UBCKNN có công văn số 7679/UBCK-GSĐC chấp thuận hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty kể từ ngày 20/10/2017.

Công ty chịu trách nhiệm về các thông tin nêu trên. Khi đáp ứng đủ điều kiện Công ty đại chúng trở lại thì Công ty sẽ lập hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng theo đúng Luật định.

Công văn số: 7679/UBCK-GSĐC, ngày 13/11/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.