Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

SPSC triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn công bố quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:
  1. Thời gian dự kiến: 08g00, ngày 28/11/2017, (thứ Ba)
    Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn
    16 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

  2. Tất cả cổ đông của SPSC được lập theo danh sách người sở hữu chứng khoán của công ty bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng: ngày 13/11/2017 được quyền tham dự Đại hội.

Trân trọng.