Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn xin thông báo đến Quý Cổ đông Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (năm tài chính 2019) như sau:

Hội đồng Quản trị thống nhất Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (năm tài chính 2019) của SPSC đến tháng 06 năm 2020.

Trân trọng thông báo.