Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

SPSC triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi Quý cổ đông

Thực hiện Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 30/3/2021 của Hội đồng Quản trị, Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn xin thông báo đến quý cổ đông về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, như sau:

  1. Thời gian: 08 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 21 tháng 5 năm 2021.

  2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn. (16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM).
  3. Đối tượng: Tất cả cổ đông của công ty được lập và chốt sổ theo danh sách cổ đông ngày 22/4/2021 được quyền tham dự Đại hội.
Trân trọng thông báo

Ngày đăng tin: 31/3/2021