Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

SPSC triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kính gửi Quý cổ đông,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn xin thông báo đến quý cổ đông về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, như sau:
  • Thời gian: 08 giờ 30, Thứ Tư, ngày 29 tháng 6 năm 2022.
  • Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM).
  • Đối tượng: Tất cả cổ đông của công ty được lập theo danh sách cổ đông chốt sổ ngày 03/6/2022 được quyền tham dự Đại hội.
Trân trọng thông báo.