Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

SPSC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 26/5/2022 và Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 07/6/2022 của Hội đồng Quản trị; Căn cứ danh sách cổ đông do SPSC chốt ngày 03/6/2022;

Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn trân trọng mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, như sau:
  • Thời gian: 08 giờ 30, thứ Tư, ngày 29 tháng 6 năm 2022.
  • Địa điểm:  Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn.
     16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc dự họp Đại hội đổng cổ đông và việc ủy quyền tham dự dại hội (nếu có) cho Ban Tổ chức Đại hội trước 16 giờ 30 ngày 24/6/2022. hoặc báo tin đến đia chỉ sau:
  • Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC)
  • Địa chì: 16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (028) 3827.5965 - Fax: (028) 3822.3200 ; Email: info@spsc.com.vn;
Trân trọng cảm ơn và hân hạnh đón tiếp.

Các tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: