Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

Hỗ trợ khai thác dầu khí

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu khí ngày càng được đa dạng hóa, quy mô lớn hơn, công nghệ tiên tiến hơn, không chỉ phục vụ cho các công trình dầu khí trong nước mà cho cả các công trình dầu khí ở nước ngoài.

Tham gia các hoạt động dịch vụ chuyên ngành trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, như dịch vụ khảo sát địa vật lý, dịch vụ khoan, khai thác dầu khí, các hoạt động dịch vụ như: xuất nhập khẩu và  cung cấp các loại vật tư và thiết bị dầu khí; xuất nhập khẩu và kinh doanh dầu thô và các sản phẩm dầu; vận chuyển, tàng trữ, cung cấp và phân phối các sản phẩm dầu khí, khí khô, khí hóa lỏng (LPG), ....

Tham gia lĩnh vực nghiên cứu khoa  học và đào tạo

Hiện nay hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu khí của SPSC vẫn không ngừng gia tăng.