Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DICH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN
SAIGON PETROLEUM SERVICE CORPORATION

16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 38.230958 - 38.222645
Fax: (84.28) 38.223200
Website:    www.spsc.com.vn
E-mail:       info@spsc.com.vnMã số thuế    0 3 0 1 0 5 5 6 1 2 
Tài khoản VNĐ    007.1.00.001067.6 
Tài khoản ngoại tệ    007.1.37.0087130  


Hội đồng Quản trị
Ông Phạm Minh Trung
Bà Nguyễn Thị Hồng Trang
Ông Nguyễn Văn Đức
Bà Bùi Thị Phương Hiền
Ông Phạm Văn Dũng
Ban Kiểm soát  
Ông Nguyễn Tấn Phát 
Ông Tô Thanh Tùng
Bà Trần Thị Kim Hoàng   

Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc, Công ty con Chức vụ Điện thoại Nội bộ
Ban Tổng Giám đốc      
Ông Đào Duy Hải Tổng Giám đốc    
Ông Nguyễn Đắc Bồng Phó Tổng Giám đốc    

   


   
Tiếp tân   38.230958
38.222645
11
       
Phòng Tài Chính - Kế toán      
Bà Đỗ Thụy Thúy Mai Kế toán trưởng 38.230957 17
       
Phòng Hành chánh - Nhân sự       

38.279135 27
       
Phòng Kế hoạch - Kinh Doanh      
Ông Trương Xuân Tuấn Trưởng phòng 38.251271 19
       
Trung tâm Giới thiệu Việc làm SPSC      


       
Sàn giao dịch BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ SÀI GÒN 
 

       
Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ SPSC      


 
       
Cty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Du lịch (SPSCTOUR)
   

38.235412 38.239447 24
       
Công ty TNHH MTV DVDK Sài Gòn Nhân Lực (SPSC MANPOWER)
 
Ông Nguyễn Văn Mạnh Giám Đốc 38.279132
38.295328
22