Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

SPSC lấy ý kiến cổ đông về thành lập “Sàn giao dịch bất động sản”

Thông báo lấy ý kiến của cổ đông về việc bổ sung chức năng kinh doanh của Công ty để thành lập “Sàn giao dịch bất động sản”

SPSC thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT gửi các cổ đông Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông về việc Bổ sung chức năng kinh doanh của SPSC để thành lập “Sàn giao dịch bất động sản” theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản 2007.

Theo quy định mới, để duy trì hoạt động kinh doanh Bất động sản (BĐS) như hiện nay của SPSC cũng như mở rộng hoạt động này trong thời gian tới, SPSC phải thành lập “Sàn giao dịch BĐS” mới có đủ cơ sở, điều kiện để hoạt động. Sàn Giao dịch BĐS thực hiện 7 hình thức dịch vụ sau:

1.      Dịch vụ Môi giới BĐS (SPSC đã có chức năng)

2.      Dịch vụ Quản lý BĐS (SPSC đã có chức năng)

3.      Dịch vụ Định giá BĐS (xin bổ sung)

4.      Dịch vụ Sàn Giao dịch BĐS (xin bổ sung)

5.      Dịch vụ Tư vấn BĐS (xin bổ sung)

6.      Dịch vụ đấu giá BĐS (xin bổ sung)

7.      Dịch vụ Quảng cáo BĐS (xin bổ sung).

Công ty đã có 2/7 hình thức kinh doanh dịch vụ BĐS, sẽ bổ sung thêm 5 hình thức như trên.

Đề nghị các Cổ đông cho ý kiến và gửi về:
Văn phòng Công ty (16 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh), chậm nhất là ngày 9/1/2009.