Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DICH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN
SAIGON PETROLEUM SERVICE CORPORATION

16 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM
Tel: (84.28) 38.230958 - 38.222645
Fax: (84.28) 38.223200
Website:    www.spsc.com.vn
E-mail:       info@spsc.com.vnMã số thuế    0 3 0 1 0 5 5 6 1 2 
Tài khoản VNĐ    007.1.00.001067.6 
Tài khoản ngoại tệ    007.1.37.0087130  


Hội đồng Quản trị
Ông NGÔ VĂN ÍCH Chủ tịch
Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Thành viên
Ông ĐÀO DUY HẢI Thành viên
Ông VÕ QUANG LONG Thành viên
Ông PHẠM MINH TRUNG Thành viên
   
Ban Kiểm soát  
Bà HÀ KIẾT TRÂN Trưởng ban
Ông PHẠM VĂN DŨNG Thành viên
Ông PHAN NGUYỄN ANH THẮNG Thành viên 

Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc, Công ty con Chức vụ Điện thoại Nội bộ
Ban Tổng Giám đốc      
Bà Nguyễn Thị Thu Hương Tổng Giám đốc    
Ông Lê Mạnh Hùng Phó Tổng Giám đốc    

   


   
Tiếp tân   38.230958
38.222645
11
       
Phòng Tài Chính - Kế toán      
Ông Lê Mạnh Hùng Trưởng phòng 38.230957 17
       
Phòng Hành chánh - Nhân sự       
Ông Lê Mạnh Hùng Trưởng phòng 38.279135 27
       
Phòng Kế hoạch - Kinh Doanh      
Trương Xuân Tuấn Trưởng phòng 38.251271 19
       
Trung tâm Giới thiệu Việc làm SPSC      
Ông Lê Mạnh Hùng Giám Đốc 38.247513 25
       
Sàn giao dịch BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ SÀI GÒN 
 
Nguyễn Thị Thu Hương Giám Đốc 38.251271 19
       
Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ SPSC      


 21
       
Cty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Du lịch (SPSCTOUR)
   
Lê Thị Phương Thúy Giám Đốc 38.235412 38.239447 24
       
Công ty TNHH MTV DVDK Sài Gòn Nhân Lực (SPSC MANPOWER)
 
Vĩnh Thuần Giám Đốc 38.279132
38.295328
22