Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2008

THÔNG BÁO

v/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 và hưởng cổ tức năm 2007

Hội đồng Quản trị CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn xin trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông vế kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2008 và chia cổ tức năm 2007 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông:    ngày 05/04/2008.
 
2. Ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên:    08g00 ngày 18/04/2008.
 
3. Địa điểm tổ chức: Phòng họp số 2, Lầu 2, REX Hotel, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1,Tp. HCM
 
4. Nội dung Đại hội:
  • Xem xét thông qua Báo cáo thường niên năm 2007.
  • Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2008.
  • Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2007.
  • ... và một số nội dung liên quan khác.
 
5. Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2007: dự kiến 10%/mệnh giá (1000đ/CP)
 
6. Ngày thanh toán cổ tức: từ ngày 21/04/2008 đến ngày 25/04/2008.
 
7. Địa điểm chi trả: cổ đông nhận cổ tức tại
 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN
    Địa chỉ: 16 Phùng Khắc Khoan, phường ĐaKao, Quận 1.
 
8. Thủ tục chi trả: khi đến nhận cổ tức đề nghị cổ đông phải mang theo:
  • CMND/Hộ chiếu và Sổ chứng nhận Sở hữu cổ phần.
  • Trường hợp ủy quyền nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Trường hợp cổ đông chưa đến nhận khi Công ty chi trả cổ tức, Công ty sẽ không trả lãi hoặc các chi phí phát sinh liên quan đến khoản cổ tức chưa nhận.

Mọi chi tiết xin liên hệ:


Ông Huỳnh Quang Giàu - (08)8230957 - 0902397039    -    Fax: (08)8223200


                                                                                                                   TM. Hội đồng Quản trị
                                                                                                                              Chủ tịch

                                                                                                                               đã ký


                                                                                                                          Ngô Văn Ích