Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

Chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức năm 2008

THÔNG BÁO

Chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức năm 2008
 
Thực hiện Nghị quyết số 002/2008/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 11/12/2008 về việc chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức năm 2008.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông như sau:
 
1. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
 
2. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
 
3. Mức chi tạm ứng cổ tức năm 2008: 16%/mệnh giá (1.600 đồng/CP)
 
4. Phương thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
 
5. Ngày chốt danh sách đăng ký cổ đông: 18/12/2008.
 
6. Thời gian chi trả cổ tức: từ 19/12/2008 đến 26/12/2008.
 
7. Địa điểm chi trả: nhận cổ tức tại

Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn.
16 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM.
 
Liên hệ: A. Mạnh Hùng (0908.445.439) - (08).38230957
 
8. Thủ tục chi trả: khi đến nhận cổ tức đề nghị cổ đông mang theo:
  • CMND/Hộ chiếu
  • Sổ Chứng nhận Sở hữu cổ phần.
  • Trường hợp ủy quyền nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Trường hợp cổ đông chưa đến nhận khi SPSC chi trả cổ tức, SPSC sẽ không trả lãi hoặc các chi phí phát sinh liên quan đến khoản cổ tức chưa nhận.


                                                                                                       TP HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2008
                                                                                                                     TM. Hội đồng quản trị
                                                                                                                            Ngô Văn Ích

                                                                                                                               (đã ký)