Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

Quyết định tạm chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015

SPSC xin thông báo đến Quý cổ đông về Quyết định tạm chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 như sau:
  • Tỉ lệ tạm chi trả cổ tức 10% mệnh giá cổ phần (1.000 đồng/cổ phần).
  • Tổng số tiền 3.000.000.000 đồng (tiền mặt).
  • Theo danh sách cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng là 20/10/2015.
  • Thời gian chi trả 23/10/2015 đến 30/10/2015.