Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

SPSC tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2015

Sáng ngày 30/12/2015, tại trụ sở chính (16 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh), Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC) tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2015 (với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp là 2.352.245 / 3.000.000 CP, đạt tỉ lệ 78,41 %).

Đại hội đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau:Cổ đông biểu quyết tại Đại hội

  • Chấp thuận cho Bà Nguyễn Thị Thu Hương đại diện cho 30% vốn điều lệ của CT Green (vốn SPSC tại CT Green) ký biên bản họp Hội đồng quản trị CT Green vay ngân hàng để nộp tiền giá trị quyền sử dụng đất tại mặt bằng 259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh và sẽ giao cho người đại diện pháp luật CT Green thực hiện theo quy định của pháp luật.
  • Miễn nhiệm thành viên HĐQT của Bà Lê Hoàng Phương Thảo (đồng ý 100%).
  • Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Phan Sum (đồng ý 100%).Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT SPSC


Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử bồ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ II, 2011 - 2015), với kết quả: Bà Ngô Thị Thu Thủy trúng cử vào thành viên HĐQT SPSC (tỉ lệ: 99,96% đồng ý).
Bà Ngô Thị Thu Thủy (đứng giữa) ra mắt Đại hội


Đại hội cũng nhất trí 100% thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2015.

Toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2015: