Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.
Được tổ chức lúc: 08 giờ 00, ngày 30 tháng 12 năm 2015
  tại: Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn
16 - Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc dự họp Đại hội đồng cổ đông và việc ủy quyền tham dự đại hộ (nếu có) cho Ban Tổ chức Đại hội trước 16g30, ngày 25/12/2015, hoặc báo tin đến địa chỉ sau:Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC)
16 - Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08) 3827.5965 - (08)3823.0958 + Nội bộ 19, gặp cô. Trinh
Fax: (08)3822.3200 - Email: spsc@hcm.vnn.vn
  • Khi dự họp vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (in ở mặt sau thư mời - nếu ủy quyền)
  • CMND / hộ chiếu
Đính kèm: